Zásady ochrany osobních údajů

Ochranu Vašich osobních údajů považujeme za jednu ze svých priorit. Plně respektujeme Vaše právo na ochranu osobních údajů, které nám svěřujete a je naší povinností informovat Vás o tom, jakým způsobem budeme Vaše osobní údaje zpracovávat a jaká jsou Vaše práva.

Rozsah a účel zpracování poskytnutých osobních údajů

Poskytnutím svých osobních údajů v rozsahu níže uvedeném dáváte souhlas společnosti Sweet Epil (dále jen správce) k jejich zpracování.

Správce zpracovává poskytnuté osobní údaje výhradně za účelem plnění smlouvy o dodání objednaného zboží a služeb ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), následující osobní údaje:

jméno a příjmení
dodací a fakturační adresu
e-mailovou adresu
IP adresu
telefon
číslo účtu


Pro dodání objednaného zboží a služeb potřebujeme zpracovat jméno, příjmení, e-mailovou adresu, dodací a fakturační adresu, IP adresu a číslo účtu (v případě úhrady převodem na účet). To je umožněno ustanovením článku 6., odstavce 1. písmene b) Nařízení. Tyto osobní údaje budou správcem zpracovávány po dobu plnění smlouvy mezi vámi a správcem, nejdéle deset let od provedení poslední objednávky, pokud správci neudělíte souhlas k jejich dalšímu zpracování. IP adresa je sledována z důvodů zabezpečení systému, nikoli pro marketingové účely.

Zpracování osobních údajů je primárně prováděno správcem.

Pro plnění vašich objednávek spolupracujeme s těmito subjekty:

codemedia s.r.o. – webhosting
telekomunikační společnosti, které nám poskytují připojení
dopravní společnosti dle volby v objednávce
 

Práva subjektu osobních údajů

Na základě Nařízení máte právo:

požadovat informaci, jaké (vaše) osobní údaje zpracováváme
požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů
vyžádat si přístup k těmto údajům a patřičné údaje nechat aktualizovat nebo opravit
požadovat výmaz osobních údajů – výmaz bude mít za následek ukončení jednání o smlouvě
v případě vašich pochybností o dodržení povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se můžete obrátit primárně na nás (správce), nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů
 

Zabezpečení osobních údajů

Prohlašujeme, že jsme přijali veškerá technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
Přijali jsme technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě (ochrana vytištěných faktur, smluv). Prohlašujeme, že k osobním údajům mají přístup pouze správcem pověřené osoby.